Årsmöte 2020-02-16

Kallelse till SKA Ulvbergets Årsmöte 2020

– att hållas i Stora Slöta (hemma hos Kristina/Vanna), Saleby, söndagen den 16 februari kl 14.00.

Traditionsenligt kommer det att bjudas på smörgåstårta och vill man ta med sig något mer till fikat är det välkommet. 

Har man svårt att deltaga på plats finns möjligheten att delta via Skype om man bara mailar till skaulvberget@gmail.com i förväg och meddelar sitt Skype namn. 

Dagordning 2020

 1. Mötets öppnande 
 2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare (en eller två) 
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 
 4. Fastställande av föredragningslista 
 5. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt 
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och balansräkning för den gångna ettårsperioden föredras 
 7. Revisorns berättelse för det gångna räkenskapsåret föredras
 8. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 9. Val av styrelse för den kommande ettårsperioden
 10. Val av revisor/er för den kommande ettårsperioden
 11. Val av valberedning för den kommande ettårsperioden
 12. Fastställande av avgift för enskild medlem för nästföljande kalenderår
  1. Styrelsen föreslår att Ulvberget höjer sin medlemsavgift för 2021 – årsmötet får besluta hur mycket
 13. Eventuella propositioner 
 14. Eventuella motioner 
 15. Övriga frågor 
  1. Stadgarna – slutligt beslut
  2. Thalias arv/Thalia´s Legacy 2021
  3. Vad vill vi göra? När vill vi göra det?
  4. Buss till Medeltidsveckan 
 16. Mötets avslutande

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet. Det vill säga absolut senast söndag 9 februari 2020. Styrelsen nås genom e-post: info@ulvberget.nordmark.org

Valberedning

Vill du ge rekommendationer till nästa års styrelse tar du kontakt med valberedningen som du når genom info@ulvberget.nordmark.org. Torsten lovar att lyssna på alla råd.

Filk songs i våra hjärtan

Besökte du sägnenas och sångernas Medeltidsvecka nyss? Saknar du sångerna kring lägerelden och känner att du har fler sånger inom dig. Tänker du på de många äventyr du fick vara med om och önskar att fler fick dela dem med dig. Kom till Ulvbergets evenemang Thalias arv och odödliggör dem genom att skapa en filksong på Vannas workshop. http://ulvberget.nordmark.org/thalias-legacy/


Did you visit the Medieval Week recently? Do you miss the campfire songs and feel you have more songs within you. Do you think about the many adventures you got to participate in and wish that more people could share them with you? Come to Ulvberget’s event Thalia’s Legacy and immortalize them by creating a filk song at Vanna’s workshop
http://ulvberget.nordmark.org/thalias-legacy/

En bild på medeltida läger under Medeltidsveckan i Visby 2019.
Medieval week in Wisby (Gotland, Sweden) 2019
Photo: Danel Styringheim

21-23/6-2019 Läckö slotts medeltidsdagar

Ulvberget kommer att finnas på Läckö slotts medeltidsdagar. Varmt välkomna dit!

Så här annonerades det på Ulvbergets Facebook sida:

Glad tisdag, Ulvbergare!

Nu finns äntligen ett evenemang ute för Läckö Medeltidsdagar, där det kommer finnas ett gäng från vår eminenta förening på plats. 

Varmt välkomna dit, och sprid gärna ordet till alla ni känner! 

 Lördag-söndag är det fullproppat med musik, teater och annat sköj. Programpunktstider kommer närmsta veckan.

Vill någon campa i medeltidstält under helgen så ska det gå utmärkt – kontakta i så fall marknadsansvarige Kenneth Unger på FB eller på 076-627 42 19.

Ha det gott!

Turid

26/5-2019 Hantverksträff

Är du inte på Knäcke och ledsen över det? Frukta ej! Torsten och Ulvberget bjuder in till tröstträff med hantverk och umgänge på söndag 26 maj i Skara! En ypperlig möjlighet att träffa ulvbergare och prova medeltidskläderna innan sommarsäsongen. Ta med ditt hantverk, ditt kalligrafiprojekt, ditt sömnadsprojekt eller något annat – men framför allt ett glatt humör och gärna lite knytisfika. Ombytesmöjligheter finns på plats för den som inte vill bussa eller bila i finkläderna. Torsten bjuder på knäckebröd och ost (och du får smöra det på vilken sida du vill utan att stridigheter uppstår)! Symaskiner att låna finns på plats. Om önskningar finns kanske vi tar en tur i Domkyrkan nästgårds. Torsten uppskattar bildning. Vi är i Studiefrämjandets lokaler på Skolgatan 3 i Skara, mitt i medeltidssmeten nära Domkyrkan. Gångavstånd från busstationen och gratisparkering på torget utanför. Samåk gärna! Välkomna! / Torsten, Turid och Vanna