Här presenterar vi de som har uppdrag i Ulvberget.

Först presenterar vi alla ämbetsmän, de som tillsätts av drotsen som är den som styr över Ulvberget. Kontakta drotsen om du är intresserad av något ämbete. Är du ny medlem så är det kastellanen du vänder dig till. Du når alltid Ulvberget genom: info[at]ulvberget.nordmark.org

Längre ner på sidan hittar du även styrelsen för SKA Ulvberget som är den vanliga svenska föreningsdelen.

Ämbetsmän i Ulvberget

Drots (Senechal) – styr häradet
Lady Emlyn Rubye-post: info@ulvberget.nordmark.org

Skattmästare

Skattmästare (Exchequer) – sköter pengarna
Mistress Ingrid Audardottere-post: info@ulvberget.nordmark.org

Kastellan

Kastellan (Chatelan) – nybörjar- & presskontakt, lånar ut kläder till nybörjare
Hertiginna Vanna Edwinsdochter Dawburn, e-post: info@ulvberget.nordmark.org

MoAS

MoAS (Minister of Arts & Science) – hantverksansvarig
Hedervärde Herr Torleif Vidfari, e-post: info@ulvberget.nordmark.org

Härold

Härold (Herald) – tar hand om namn & vapenregistrering
Lady Anna, e-post: info@ulvberget.nordmark.org

Krönikör

Krönikör – sköter häradets nyhetsbrev
Mistress Ingrid Audardotter, e-post: info@ulvberget.nordmark.org

Webadmin

Nätsnidare – tar hand om häradets hemsida
Grevinna Jovi Torstensdottir & Mistress Ingrid Audardotter, e-post: info@ulvberget.nordmark.org

Marshal

Marsk – ansvarar för kämparlek
Grevinna Jovi Torstensdottir, e-post: info@ulvberget.nordmark.org

Bågskyttekapten

Bågskyttekapten – ansvarar för bågskytte
Hedervärde Herr Torleif Vidfari, e-post: info@ulvberget.nordmark.org

Fäktmarsk

Fäktmarsk – samordnare fäktning
Ulfric, e-post: info@ulvberget.nordmark.org

Fältskär

Fältskär – tar hand om de som skadar sig
Ulvberget utser sådan vid event, e-post: info@ulvberget.nordmark.org

Barnansvarig

Barn & ungdomsansvarig – sköter om kontakt med barn & ungdom
Ulvberget har ingen barn & ungdomsverksamhet men välkomnar självklart alla barn som följer med sina vårdnadshavare, e-post: info@ulvberget.nordmark.org

Styrelse för SKA Ulvberget

SKA Ulvberget är den svenska föreningsdelen. Du når alltid styrelsen genom: skaulvberget@gmail.com

Styrelse utsedd vid årsmötet 2023

Ordförande – Emma R

Kassör – Annika N

Sekreterare – Jens R

Ledamot – Rickard W

Ledamot – Lisa M

Ledamot – Anna M

Suppleant –  Richard W

Suppleant – Tomas M

Revisor

Jonas A

Valberedning

Kristina R