Kontakt

Här presenterar vi de som har ämbeten (uppdrag) som finns i Ulvberget. Dessa ämbetsmän tillsätts av drotsen som är den som styr över Ulvberget. Kontakta drotsen om du är intresserad av något ämbete. Är du ny medlem så är det kastellanen du vänder dig till. Du når alltid Ulvberget genom: skaulvberget[at]gmail.com

Längre ner på sidan hittar du även styrelsen för SKA Ulvberget

Ämbetsmän i Ulvberget

Drots (Senechal) – styr häradet
Hertiginna Vanna Edwinsdochter Dawburne-post: skaulvberget[at]gmail.com

Skattmästare

Skattmästare (Exchequer) – sköter pengarna
Mistress Ingrid Audardottere-post: skaulvberget[at]gmail.com

Kastellan

Kastellan (Chatelan) – nybörjar- & presskontakt, lånar ut kläder till nybörjare
Hertiginna Vanna Edwinsdochter Dawburn, e-post: skaulvberget[at]gmail.com

God key

Gold key – tar hand om häradets utlåningsgarderob
Ulvberget har ingen utlåningsgarderob men löser detta om behov finnes, e-post: skaulvberget[at]gmail.com

MoAS

MoAS (Minister of Arts & Science) – hantverksansvarig
Turid Yngvadottir, e-post: skaulvberget[at]gmail.com

Härold

Härold (Herald) – tar hand om namn & vapenregistrering
Emma, e-post: skaulvberget[at]gmail.com

Krönikör

Krönikör – sköter häradets nyhetsbrev
Mistress Ingrid Audardotter, e-post: skaulvberget[at]gmail.com

Webadmin

Nätsnidare – tar hand om häradets hemsida
Grevinna Jovi Torstensdottir & Mistress Ingrid Audardotter, e-post: skaulvberget[at]gmail.com

Marshal

Marsk – ansvarar för kämparlek
Grevinna Jovi Torstensdottir, e-post: skaulvberget[at]gmail.com

Bågskyttekapten

Bågskyttekapten – ansvarar för bågskytte
Torsten, e-post: skaulvberget[at]gmail.com

Fäktmarsk

Fäktmarsk – samordnare fäktning
Torsten, e-post: skaulvberget[at]gmail.com

Fältskär

Fältskär – tar hand om de som skadar sig
Ulvberget utser sådan vid event, e-post: skaulvberget[at]gmail.com

Borgfogde

Borgfogde – tar hand om nycklar & lokal
Ulvberget har ingen lokal, e-post: skaulvberget[at]gmail.com

Rustkammarherre

Rustkammarherre – tar hand om rustningskammaren
Ulvberget har ingen rustningskammare, e-post: skaulvberget[at]gmail.com

Rustningsbyggargille

Rustningsbyggargille – leder gillet som sysslar med att bygga rustningar
Ulvberget har inget rustningsbyggargille, e-post: skaulvberget[at]gmail.com

Listmästare – sköter om listen vid torneringar
Ulvberget utser listmästare vid event, e-post: skaulvberget[at]gmail.com

Bokmäster

Bokmäster – sköter om häradets boksamlingar
Ulvberget har ingen bokmäster, e-post: skaulvberget[at]gmail.com

Barnansvarig

Barn & ungdomsansvarig – sköter om kontakt med barn & ungdom
Ulvberget har ingen barn & ungdomsverksamhet, e-post: skaulvberget[at]gmail.com

Styrelse för SKA Ulvberget

SKA Ulvberget är den svenska föreningsdelen. Du når alltid styrelsen genom: skaulvberget[at]gmail.com

Styrelse utsedd vid årsmötet 2020

Ordförande – Kristina R

Kassör – Annika N

Sekreterare – Jens K

Ledarmot – Emma R

Ledarmot – Josefina Å

Suppleant –  Elisabeth L