Här presenterar vi de som har uppdrag i Ulvberget.

Först presenterar vi alla ämbetsmän, de som tillsätts av drotsen som är den som styr över Ulvberget. Kontakta drotsen om du är intresserad av något ämbete. Är du ny medlem så är det kastellanen du vänder dig till. Du når alltid Ulvberget genom: skaulvberget[at]gmail.com

Längre ner på sidan hittar du även styrelsen för SKA Ulvberget som är den vanliga svenska föreningsdelen.

Ämbetsmän i Ulvberget

Drots (Senechal) – styr häradet
Hertiginna Vanna Edwinsdochter Dawburne-post: skaulvberget@gmail.com

Skattmästare

Skattmästare (Exchequer) – sköter pengarna
Mistress Ingrid Audardottere-post: skaulvberget@gmail.comskaulvberget@gmail.com

Kastellan

Kastellan (Chatelan) – nybörjar- & presskontakt, lånar ut kläder till nybörjare
Hertiginna Vanna Edwinsdochter Dawburn, e-post: skaulvberget@gmail.comskaulvberget@gmail.com

MoAS

MoAS (Minister of Arts & Science) – hantverksansvarig
Turid Yngvadottir, e-post: skaulvberget@gmail.com

Härold

Härold (Herald) – tar hand om namn & vapenregistrering
Emma, e-post: skaulvberget@gmail.com

Krönikör

Krönikör – sköter häradets nyhetsbrev
Mistress Ingrid Audardotter, e-post: skaulvberget@gmail.com

Webadmin

Nätsnidare – tar hand om häradets hemsida
Grevinna Jovi Torstensdottir & Mistress Ingrid Audardotter, e-post: skaulvberget@gmail.com

Marshal

Marsk – ansvarar för kämparlek
Grevinna Jovi Torstensdottir, e-post: skaulvberget@gmail.com

Bågskyttekapten

Bågskyttekapten – ansvarar för bågskytte
Torsten, e-post: skaulvberget@gmail.comskaulvberget@gmail.com

Fäktmarsk

Fäktmarsk – samordnare fäktning
Torsten, e-post: skaulvberget@gmail.com

Fältskär

Fältskär – tar hand om de som skadar sig
Ulvberget utser sådan vid event, e-post: skaulvberget@gmail.com

Barnansvarig

Barn & ungdomsansvarig – sköter om kontakt med barn & ungdom
Ulvberget har ingen barn & ungdomsverksamhet men välkomnar självklart alla barn som följer med sina vårdnadshavare, e-post: skaulvberget@gmail.com

Styrelse för SKA Ulvberget

SKA Ulvberget är den svenska föreningsdelen. Du når alltid styrelsen genom: skaulvberget@gmail.com

Styrelse utsedd vid årsmötet 2023

Ordförande – Kristina R

Kassör – Annika N

Sekreterare – Jens R

Ledamot – Emma R

Ledamot – Lisa M

Ledamot – Anna M

Suppleant –  Richard W

Revisor

Jonas A

Valberedning

Thomas M