Att skapa ett event i Ulvbergets namn, får alla som är medlemmar göra. Man behöver bara ha koll på en del saker och ha godkännande av styrelsen innan du får göra det i föreningens namn.

Här kommer en lista med vad du behöver tänka på

  • alla autokrater bör vara medlemmar i SCA
  • beslut att ordna eventet ska drots och kassör ha godkänt eventförslaget och dess budget
  • Information måste finnas på Ulvbergets hemsida samt Drachenwalds kalendarie innan det sprids i andra kanaler (t.ex. mail, facebook och discord).
  • När eventet läggs in i Drachenwald kalendariet så ska adressen skaulvberget@ användas, relevanta autokrater för eventet kan också få tillgång till denna mailadress.
  • Facebook event ska skapas genom Ulvbergets sida, inte via Ulvberget SKA gruppen för att alla ska kunna läsa och kommentera
  • Huvudautokrat eller annan autokrat ska komma överens med Ulvbergets kassör om hur utbetalning av pengar ska ske samt info om vilka som har betalat eventavgift mm
  • Efter eventet ska redovisning av eventet inkl ekonomi skickas till styrelsen senast 45 dagar efter eventet. Event i slutet på året ska redovisas före nyårsafton så att pengar kan betalas ut innan årsskiftet.
  • Alla generella SCA regler och Nordmarksregler för att ordna event ska följas.