Thalias arv/Thalia´s Legacy AS. LVII

Do you wish to read this in English you find it further down the page.

SKA Ulvberget välkomnar hela den kända världen att njuta av de sceniska konsternas ljuvhet i september månad i vårt Anno Societatis år LIV (54).

Tycker du att det är för lite uppträdanden på banketterna nu för tiden. Gör något åt det!

I samarbete med Drachenwalds Teatergille kommer detta evenemang att ägnas åt musik, teater, dans och annat som kan göra livet lite roligare.

Vi erbjuder kurser, workshops och teaterträning. Kanske kan det bli en hel pjäs? Ett smakprov av vad som kan komma under helgen:

”Är du bara LITE sur på dina vänner. Lär dig att slå på dem utan att det gör ont. ”
”Han har fått inte Vita Poooorteen… – Filksonger med Vanna”
”Torsten lär ut Stanislawski metoden”
”Har du svårt att välja – hjälp Ingrid att sätta upp en hel 1400-tals fars”
”Känner du dig ful ibland? Har du något att dölja? Agnes hjälper dig att göra en mask.”

När

Fredag den 9 september öppnas siten kl. 18 och stängs kl. 12 söndag den 11 september

Anmälan

Anmäl dig senast 30 augusti genom anmälningsformuläret (som öppnar i sommar).

Och här kan du se vilka som redan är anmälda (öppnar efter att anmälan öppnats).

Sista dag att avanmäla och kunna återfå pengarna är 1 september.

Vi tar ut 100 kr i förseningsavgift för inbetalningar efter sista betaldatum som är den 31 augusti.

Kostnad

Hela helgen sova på sajten

 • vuxen = 400 kr
 • barn/ungdom 6-13 år = 250 kr
 • barn 0-5 år = 5 kr

Hela helgen, sova på annat ställe

 • vuxen = 300 kr
 • barn/ungdom 6-13 år = 200 kr
 • barn 0-5 år = 5 kr

Dagspass

 • vuxen = 250 kr
 • barn/ungdom 6-13 år = 150 kr
 • barn 0-5 år = 5 kr

Icke medlem betalar 50 kr extra

Sista betaldag är 31 augusti.
Det kommer att kosta 100 kr i förseningsavgift efter det datumet.
Information vart man betalar kommer per mail när man registrerat sig. Har du inte fått någon information var vänlig och hör av dig till skaulvbergetATgmail.com

Plats

Eventet kommer att äga rum på ??? (ännu inte beslutat).

Här hittar du karta till ???.

Vägbeskrivning

Från Göteborg med bil

Information kommer när vi vet vilken lokal vi ska vara i.

Från Stockholm med bil

Information kommer när vi vet vilken lokal vi ska vara i.

GPS koordinater

Med tåg
Du kan åka till Skara med tåg.

Med buss
Du åker till Lidköping där du behöver bli upplockad.

Bo i närheten av sajten

Inne i Skara finns hotell och Bed & breakfast. Kontakta autokratgruppen om du behöver hjälp att hitta dem.

Schema

Fredag
18:00 Sajten öppnar
19:00-ca 21:00 Fredagens kvällsmat serveras

Lördag
08:00-10:00 Frukost serveras
10:00-12:00  
12:00-13:00 Lunch
13:00-15:00 
Fika kommer ställas ut under eftermiddagen
15:00-17:00
18:00 Vi hjälps åt att förbereda bankettsalen för kvällens bankett
19:00 Bankett
Kvällen: uppträdanden efter helgens kurser

Söndag
08:00-10:00 Frukost serveras
Alla hjälps åt att städa sajten
12:00 Sajten stänger

Meny

Fredag kvällsmål

Lördag frukost

Lördag lunch

Lördag fika

Lördag bankett buffé

Söndag frukost

Tänk på detta

Det finns folk med på eventet som är väldigt allergiska mot parfym och färska blommor. Var snäll och tänk på detta så att alla kan delta.

Hjälpa till

Vill du hjälpa till under eventet så tar vi gärna emot hjälp. Kontakta oss då!
Vi uppskattar ju självklart också att alla hjälper till att städa sajten på söndagen innan vi lämnar.

Huvudautokrat
Ingrid Audardotter (Annika Nyman), 070-751 88 16
Vanna E Dawburn (Kristina Rudbjer)
skaulvbergetATgmail.com

Matansvarig
TBD, skaulvbergetATgmail.com

Troll
TBD, skaulvbergetATgmail.com

Behöver du skicka något per post till eventet
Annika Nyman, Box 62, 178 21 Ekerö


Thalia´s Legacy AS. LIV

SKA Uvberget welcomes all of the Known World to come and enjoy the knowledge of the scenic arts in the month of September in our year AS LVII (57)

Do you think there are too few performances at the banquets nowadays. Do something about it!

This event will be devoted to music, theater, dance and other things that can make life a bit more fun.
We offer courses, workshops and theater training. Maybe it could be a whole play? A taste of what can come during the weekend:

”Are you just LITTLE cross on your friends. Learn to beat them without hurting.”
”He hasn’t got the Vita Poooorte … – Filksongs with Vanna”
”Torsten teaches the Stanislawski method”
”Do you have a hard time choosing – help Ingrid set up a whole 1400’s fars”
”Do you feel ugly sometimes? Do you have something to hide? Agnes helps you make a mask.”

When

Site opens Friday, September 9th at 18:00 and closes on Sunday, September 11th at 12:00

Registration

Register by August 30th by filling out this form.

Here you can see who has already registered.

The last day to cancel your registration and get your money back is September 3rd.

Costs

Full event, sleeping at site

 • adult/youth 14-> = 400SEK
 • child/youth 6-13 years = 250 SEK
 • child 0-5 years (sleeps in parent’s bed) = 5 SEK

Full event, sleeping elsewhere

 • adult/youth 14-> = 300 SEK
 • child/youth 6-13 years= 200 SEK
 • child 0-5 years= 5 SEK

Day pass

 • adult/youth 14-> = 250 SEK
 • child/youth 6-13 years= 150 SEK
 • child 0-5 years = 5 SEK

Non SCA members pay 50 SEK extra.

Last day to pay or send your travel information (if you live outside of Sweden) is September 3rd
After this, there will be a late fee of 100 SEK.
Information about where to send your payment will be sent by e-mail after you have registered. If you haven’t gotten any info then please contact us at skaulvbergetATgmail.com

Site

The event will take place on HändenegårdenHere you can find a map on Google Maps to Torsö bygdegård.

Directions

From Goteborg (Gothenburg) by car

Follow the E20 towards Stockholm.
In Skara, drive towards Lidköping on road 184.
As soon as you leave Skara, look for the sign for Händene, turn left at it.
At the three-way intersection, keep right.
You are there!

From Stockholm by car

Follow the E20 mot Göteborg.In Skara, drive towards Lidköping on road 184.
As soon as you leave Skara, look for the sign for Händene, turn left at it.
At the three-way intersection, keep right.
You are there!

GPS coordinates 

By train

You can go bye train to Skara.

With bus.
Busses go to Lidköping where you need to be picked up.

Sleeping on the site

If you are staying at the site it is crashspace on floor. You bring your own mattress and sleeping bag. Keep in mind that it will be crowded so try to limit the size of the mattress.

Living accommodations close to the site

In Skara you can find hotels and B&B. Contact the autocrat team if you need help finding them.

Schedule

Note this is a preliminary schedule. Final schedule will be found at site.

Friday
18:00 Site opens
19:00-about 21:00 Travellers fare
19:00 Mask workshop

Saturday
08:00-10:00 Breakfast
10:00-12:00 Courses, workshops etc.
12:00-13:00 Lunch
13:00-15:00 Courses, workshops etc.
Fika wil be avaliable during the afternoon
15:00-17:00 Courses, workshops etc.
18:00 Vi hjälps åt att förbereda bankettsalen för kvällens bankett
19:00 Banquet
Evening: performances after the weekend’s courses

Sunday
08:00-10:00 Breakfast
Everyone helps clean the site
12:00 Site closes

Menu

Friday evening meal
Soup, bread (which soup is not yet determined)

Saturday breakfast 
Oatmeal, youghurt, jam, bread, sandwich topping, coffee, tea

Saturday lunch:
Lasagna, salad, bread

Saturday fika
Waffles, with jam & cream, coffee, tea, cordial/squash

Saturday banquet buffé
Oregano herring, Cheese & spinach pie, Something fun on fish, Small meatballs, Brussels sprouts in vinegrette, Honey glazed vegetables, Bread, Honey butter, Gotvik’s lard pie, Pears in wine

Sunday breakfast 
Oatmeal, youghurt, jam, bread, sandwich topping, coffee, tea

Lördag bankett buffé
Oregano sill
Ost & spenatpaj
Något roligt på fisk
Små köttbullar
Brysselkål i vinegrette
Honungsglaserade grönsaker
Bröd
Honungssmör
Gotviks flottpaj
Päron i vin

Reminder

There may be people at the event with severe allergies to perfumes and similar scents.  Please keep this in mind so that everyone can participate.

Helping out

If you want to help out during the event then we will be extra happy. Please let us know! We really appreciate if everyone helps out with cleaning the site on Sunday before we go home.

Contact info

Head autocrat
Ingrid Audardotter (Annika Nyman), +46(0)70 751 88 16, skaulvberget@ingrid

In charge of food
Torleif viðfari, skaulvberget@ingrid

Troll
Turid Yngvadottir, skaulvbergetATgmail.com

If you for some reason need to send anything by post before the event
Annika Nyman, Box 62, 178 21 Ekerö