Thalia workshops

We will publish more extensive information about the workshops and lectures on this page as we get the information from our teachers.

Vi kommer att publicera mer information om workshops och föreläsningar på denna sidan allt eftersom vi får den från våra lärare.

Medeltida danser
Medieval dances

Elisabet lär oss medeltida danser

Elisabeth teaches us medieval dances.

Lärare/teacher: Elisabet Nilsdotter

Elisabet Nilsdotter

Venetianska papier mache-masker
Venetian Papier Maché Masks

Workshop i att göra Venetianska masker i papier mache. Fredag kväll bygger vi masker förköpta papier maché masker och papperslera. På lördagen (när de torkat) målar och dekorerar vi dem med färg, stenar och fjädrar. De som inte har möjlighet att göra egen mask på fredagen kan skippa pappers leran och bara måla sin mask på lördagen.
Workshop-boss: Agnes Odygd
Kostnad för material: 130:- /person
Föranmälan krävs, uppge om du vill vara med båda dagarna eller bara lördagen. Anmälan skickas till agnes.edgren@live.se
Sista dag att anmäla sig är 2 september.
Betalning sker via swish eller kontant med jämna pengar i samband med introllning.
OBS! Ångrar du dig och avanmäler dig senare än 2 september kommer jag ev behöva kräva avgiften ändå pga beställt material.

A ”Make your own Venetian mask” workshop. Friday night we build our own masks of pre-made papier-mache masks and paper clay. On Saturday (when they’ve dried) we paint them and decorate them with stones and feathers. Those who are unable to play with clay on Friday can just skip that step and use a pre-made mask to paint and decorate.
Workshop boss: Agnes Odygd
Cost of material: 130: – /person
Pre-registration is required. Please let me know if you want to attend the workshop both days or just Friday. You register by sending an email to agnes.edgren@live.se.
Last day to register is 2 September.
Payment is made via swish or cash with even money in connection with the entry.
NOTE! If you regret your registration and notify me later than September 2, I will need to claim the fee

Lärare/teacher: Agnes Odygd

Agnes Odygd - teacher
Agnes Odygd
Drachenwald Teatergilles vapensköld

Filksongs


Skriv filksånger med Vanna!
Allt vi sjunger kring lägereldar och på banketter är inte medeltida sånger, somligt är högst modernt och ganska roligt! Att göra nya versioner av gamla låtar är inget nytt, och det som i fandom och föreningsliv kallas filksånger är samma sak som spexlåtar eller parodier. Få lite flyt på ditt skrivande med Vanna, som både fått diplom och ett ärr för sina låttexter.
Vet du inte vad filksongs är, läs mer på denna sida.

Filksongs with Vanna!
Singing is fun, but not everything we perform by the campfire is medieval (fortunately). Get your filk songs flying with Vanna, both awarded and scarred for her lyrics.
Do want to know what filksongs is!? Read more on this page.

Lärare/teacher: Vanna E Dawburn

Vanna E Dawburn
Drachenwald Teatergilles vapensköld

To act shakespere

En väg in i att spela Shakespeare. Vi provar olika scenerier och hur dessa påverka betydelsen av orden. Prova på ETT sätt att arbeta med Shakespeare på ett praktiskt och påtagligt sätt.

A way into acting a Shakespeare play. We try different scenarios and how these affect the meaning of the words. Try ONE way to work with Shakespeare in a practical and tangible way.

Lärare/teacher: Styrbjörn Bärsärk

Styrbjörn Bärsärk

Drachenwald Teatergilles vapensköld

Stagefighting

Lär er grunderna i kamp på scenen och prova att utföra en koreograferad strid. Vi kommer att jobba med träknivar.

Learn the basics of a fight on stage and try to perform a choreographed battle. We will work with wooden knives.

Lärare/teacher Styrbjörn Bärsärk

Styrbjörn Bärsärk
Drachenwald Teatergilles vapensköld

En fransk fars på engelska
A french fars in english

Låt oss repetera en fransk fars från 1400-talet som översatts till engelska för att sedan framföra den på kvällen.

Let’s rehearse a French fars from the 1400s that has been translated into English, that we can perform in the evening.

Lärare/teacher: Ingrid Audardotter

Ingrid Audardotter, teacher
Ingrid Audardotter